e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulDimension Rapporter

Ekonomisk översikt för dina avdelningar

När du har aktiverat tilläggsmodulen Dimensioner, så kan du söka efter avdelning, när du tar fram respektive rapport.

Det finns utöver detta en ny rapport för avdelningsresultat, som visar en resultaträkning där respektive avdelning och totalsummering, visas i separata kolumner.

Gör så här

  1. Klicka på rapporter i huvudmenyn
  2. Se under bokföring i vänstermenyn
  3. Här hittar ni nu avdelningsresultat
  4. Redigera fälten
  5. Klicka "OK"

Information om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska.

Fält Beskrivning
Från datumAnge från vilket datum rapporten ska vara.
Till datumAnge till vilket datum rapporten ska vara.
Antal kolumnerHär anger du hur många avdelningsresultat du vill ha i bredd per rapport.
Från avdelningHär kan du begränsa hur många/vilka avdelningar som rapporten ska omfatta.
Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till ämnet och läs mer om tilläggsmodulen Dimensioner
Tillbaka till ämnet och läs mer om tilläggsmoduler

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/dimension/rapporter · Senast uppdaterad: 2015/10/16 09:59 av Hannes Lillieborg hli@e-conomic.com
e-conomic sverige ab