e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulLagerochinkop Lagerbocker

Lagerböcker

För att du ska kunna bokföra den ingående lagernivån och göra justeringar på enskilda artiklars kostpris och antal, måste du ha en lagerjusteringsbok.

Så här skapar du en lagerbok:

  1. Klicka på Inställningar > Systeminställning > Lagerböcker.
  2. Klicka på Ny lagerbok
  3. Redigera fälten.
  4. Klicka på Ok.


Information om fälten

Fält Beskrivning
NamnVälj ett namn på lagerboken som exempelvis "lagerjusteringar" eller "lageromflyttning".
TypLagerjustering används om du vill kunna justera lagervärden och lagerantal i lagerboken.
Lageromflyttning används om du vill kunna flytta produkter från ett lagerställe till ett annat i lagerboken.
Projektöverföring används om du vill kunna göra ett lageruttag och boka det som en kostnad i ett projekt. (funktionen är bara tillgänglig om du även använder projekt och tid).
NrAnge en sortering för lagerboken.
Avancerade inställningar
StåendeInnebär att varje gång du bokför en lagerbok så kopieras de bokförda värdena tillbaka till lagerboken.
Tillåt justering av fakturor. Innebär att en förändring av kostpriset på artiklar tillåts uppdatera individuella bokförda fakturors kostnad sålda varor.
Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till lager & inköp
Tillbaka till ämnet och läs mer om fliken Inställningar

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/lagerochinkop/lagerbocker/lagerbocker · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab