e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulLagerochinkopLeveranser Foljesedlar

Plocklistor och följesedlar

När du registrerat order kan du överföra dem till leverans för att därifrån skriva ut plocklistor och följesedlar.

Här kan du se en video om hur du skapar plocklistor och följesedlar (Klicka på youtube-ikonen i videon för att öppna videon direkt i youtube)

Så här överför du order till leverans

 1. Klicka på Fakturering > fakturering > Order.
 2. Välj önskad order genom att Markera order markera den i listan.
 3. Klicka på Överför till leverans Överför till leverans.
 4. Välj Tillgängliga artiklar eller om du vet att det finns fler artiklar än vad som registrerats i lagermodulen Alla artiklar.
 5. Klicka på OK.


En Följesedel skapas nu under fliken Lager.

När beställningar iordningställs för leverans inkluderas en plocklista i leveransen.

Plocklistor

Så här skriver du ut plocklistor:

 1. Klicka på Lager > Följesedlar.
 2. Välj önskad order.
 3. Klicka på Skriv ut plocklistor
 4. Skriv ut listan.

Observera att Plocklista visas under Status i listan.

Följesedlar

När artiklarna har plockats och iordningställts för leverans gör du en följesedel så här:

 1. Klicka på Lager > Leveranser > Följesedlar.
 2. Klicka på Registrera leverans Registrera leverans till höger.
 3. För leverans: Ange önskad kvantitet.
 4. Klicka på 'Klar för leverans'.
 1. Välj önskad beställning genom att klick i tomma rutan till vänster på raden.
 2. Klicka på 'Skriv ut följesedel' ovanför listfönstret.
 3. Skriv ut följesedeln.


När du klickar på Skriv ut följesedlar tas artiklarna ur lagret.

Ordern finns fortfarande under Order under fliken Fakturering. Om alla artiklar har levererats kommer ”Hela” att visas som status för ”Leverans” och om det finns restnoterade artiklar visas ”Delvis”.

Du kan också klicka på Redigera i orderraden för en order om du vill visa exakt vilka artiklar som ingår i en order och den beställda, levererade och fakturerade kvantiteten. Beroende på om alla artiklar har levererats ändras status i kolumnen Leverans till "Hela" eller "Delvis".

Efter att följesedeln är utskriven kommer leverans att försvinna från ordern och ordern kan överföras till fakturering.Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till lager & inköp

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/lagerochinkop/leveranser/foljesedlar · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab