e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulLagerochinkopLeverantorer Inleveranser

Inleverans

Inleveranser registreras när de inkommer tillsammans med en bifogad följesedel.
Så här registrerar du inleveranser:

 1. Klicka på Lager > Inköp > Inleveranser.
 2. Klicka på pennikonen till höger om beställningsnumret.
  1. Klicka på pennikonen till höger om artikeln som har inlevererats.
 1. Ange den mottagna kvantiteten i Antal för reg.
 2. Ange eventuellt lagerställe till vilket inleveransen ska levereras.
 3. Klicka på Spara.
 1. Repetera ovan för samtliga inlevererade artiklar.
 2. Klicka på knappen 'Registrera inleverans'.
 3. Klicka på OK.


Om alla artiklar på beställningen ankommit, kan du registrera dem gemensamt. Det gör du så här:

 1. Klicka på Lager > Inköp > Inleveranser.
 2. Klicka på pennikonen till höger om beställningsnumret.
 3. Klicka på knappen Registreringsjobb.
 4. Redigera fälten.
 5. Klicka på Registrera.

Information om fälten:

Fält Beskrivning
Kvantitet = kvar att leverera Markera detta alternativ om du vill att kvantiteten på varje beställd artikel ska anges till beställt antal minus eventuellt tidigare inlevererade artiklar
Lagerställe Ange ett lagerställe om samtliga artiklar ska levereras till samma lagerställe.
Kostpris = senaste kostprisMarkera detta alternativ om du vill att kostpriset på artiklarna ska anges till senaste kända kostpris


Om alla artiklar i den aktuella beställningen har levererats visas listan Inleveranser med statusen Hela, i annat fall Delvis.


Observera att artiklarna inte får något ekonomiskt lagervärde förrän leverantörsfakturan har bokförts. Dock har antalet på lagret ökat. (Mer om ekonomiskt lagervärde.)Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till lager & inköp
Tillbaka till ämnet och läs mer om hur du kommer igång med e-conomic

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/lagerochinkop/leverantorer/inleveranser · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab