e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulLagerochinkopLeverantorer Leverantor

Leverantörer (varor)

För att kunna registrera mottagna artiklar osv. måste du registrera leverantörer. I likhet med artiklar måste leverantörer kopplas till en leverantörsgrupp som märkts för lagerleverantörer. Därför måste du alltså först justera/upprätta en leverantörsgrupp.

Denna video visar hur du registerar lagerleverantörer (Klicka på youtube-ikonen i videon för att öppna videon direkt i youtube)


Konvertera befintliga leverantörsgrupper

Om du redan har skapat leverantörsgrupper under fliken Bokföring kan du konvertera dem till leverantörsgrupper med lagerhantering.
Så här ändrar du leverantörsgrupper:

 1. Klicka på bokföring > leverantörer > andra alternativ > leverantörsgrupper.
 2. Klicka på ikonen Redigera till höger om den grupp du vill ge lageråtkomst
 3. Klicka på fliken "lager" och i rutan "åtkomst från lager"
 4. Ange konton för frakt, mängdrabatt och avgifter eller kryssa för alternativet "fördela på artiklar".
 5. Klicka på OK.


Registrera lagerleverantörer

Så här lägger du till en leverantör:

 1. Klicka på Lager > leverantörer > leverantörer
 2. Klicka "Ny leverantör"
 3. Redigera fälten.
 4. Klicka på Ok.


Fliken Allmänt


Fliken Referenser och betalningar

Information om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska

Fält Beskrivning
NrAnge önskat nummer på leverantören. Numret måste vara unikt för den här leverantören. Endast heltal. Om du valde alternativet ”Automatiskt numreringsförslag” under ”Leverantörsinställning” fylls fältet i automatiskt.
LeverantörsgruppAnge vilken grupp som leverantören ska tillhöra.
Org-/momsnrLeverantörens organisationsnummer.
NamnLeverantörens namn.
ÅtkomstVälj Spärrat för att förhindra att verifikationer registreras på leverantören. Detta kan t.ex. vara praktiskt om leverantören inte längre används av ditt företag.
AdressGatuadress eller boxnummer.
PostnrLeverantörens postnummer.
OrtLeverantörens ort.
LandLeverantörens land.
E-postLeverantörens e-postadress.
Automatisk textText för interna syften som föreslås men som kan redigeras varje gång du registrerar en faktura från leverantören. Högst 500 tecken.
TelefonLeverantörens telefonnummer.
MomsområdeAnge om leverantören finns i Sverige, inom EU eller i utlandet.
ValutaAnge standardvaluta för fakturor från levernatören.
SpråkAnge språk för beställningsdokument till leverantören.
Utskriftsmall Välj den utskriftsmall som du vill ha för just den här leverantören.
BetalningsvillkorVälj befintliga betalningsvillkor eller skapa nya betalningsvillkor.

Fliken Referenser och betalningar

Fält Beskrivning
AttentionDin kontaktperson hos leverantören.
Er refVälj befintlig kontaktperson eller skapa en ny kontaktperson.
Vår refVälj befintlig medarbetare eller skapa en ny medarbetare i listan Medarbetare
LeverantörspåslagPåslaget är en procentsats för tex. frakt som läggs på kostnaden på leverantörens faktura. Om du anger leverantörspåslag bör du även ha angett ett konto för leverantörspåslag i leverantörsgruppen.
BankkontoLeverantörens bankkontonummer.
MomskodAnge vilken standard momskod som gäller för fakturor från aktuell leverantör, exempelvis I25 eller I25VE.
BetalningstypIngen: Ingen betalningstyp används och inget underlag skapas.
Bankgiro: Betalning sker mot leverantörens bankgironummer (1111-111). Plusgiro: Betalning sker mot leverantörens plusgironummer (111111-1) Banköverföring: Betalning sker mot leverantörens bankkontonummer (6001000111111111).
IBAN: Betalning sker mot leverantörens IBAN, underlag skapas men kan ej exporteras i betalfilen (SE1350001500000456)
Endast verifikation: Betalning har redan skett och registreras samtidigt som fakturan.

Obs! När data en gång har bokförts på leverantören kan du inte ta bort leverantörskontot.


Leverantörsinställning

För att göra registrering av nya leverantörer och dokument som beställningar och leverantörsfakturor så smidig som möjligt finns leverantörsinställningar som anger standardvärden.

Så här ändrar du standardvärden för nya leverantörer:

 1. Klicka på fliken Lager.
 2. Klicka på Leverantörer > Leverantörer.
 3. Klicka på Andra alternativ > Leverantörsinställning.
 4. Redigera fälten.
 5. Klicka på Ok.


Information om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska

Fält Beskrivning
GruppnamnVälj vilken leverantörsgrupp som skall vara standard för nya leverantörer.
BetalningsvillkorVälj vilket betalningsvillkor som skall vara standard för nya leverantörer.
Automatiskt numreringsförslagMarkera kryssrutan om du vill att systemet automatiskt ska föreslå nummer för nya leverantörer.
Visa alternativMarkera detta alternativ om du se alternativen beställning / inleverans / faktura vid registrering av nya dokument.
LayoutVälj vilken fakturalayout som skall föreslås som standard för nya leverantörer.


Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till lager & inköp
Tillbaka till ämnet och läs mer om hur du kommer igång med e-conomic

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/lagerochinkop/leverantorer/leverantor · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab