e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulLagerochinkopOvrigainstallningar Lagerstallen

Lagerställen

I e-conomic kan du bokföra på obegränsat antal lagerställen. Lagerställena lägger du upp såhär:

  1. Klicka på Lager > Leveranser > Lagerställen
  2. Klicka på 'Nytt lagerställe' ovanför listfönstret
  3. Redigera fälten


Information om fälten

Fält Beskrivning
NrAnge önskat nummer på lagerstället
NamnVälj önskat namn på lagerstället
Kostprispåslag i %Om du önskar att inköpsvärdet på artiklar i detta lagerställe ska räknas upp eller ned med en procentsats anger du den här.
Observera att du måste ange ett konto för kostprispåslag i den leverantörsgrupp som leverantörer till det aktuella lagerstället


Du kan ange ett standard lagerställe för dina artiklar. Då kommer systemet att föreslå det lagerstället i samband med ut och inleveranser av aktuell artikel.

Överblick över lagerställen

Vid all artikelhantering i e-conomic visas hur många artiklar som finns på lager, hur många som ligger i order och hur många som finns beställda från leverantör. När du angett ett visst lagerställe på en artikelrad så filtreras dessa värden så att du ser hur många av artiklar som finns på det lagerställe du angett.

ILagermatris Lagermatrisen som återfinns i artikelregistret ges en tydlig bild av vilka kvantiteter av respektive artikel som finns på de olika lagerställen du registrerat.

Lagermatris

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till ämnet och läs mer om fliken Inställningar
Tillbaka till ämnet och läs mer om hur du kommer igång med e-conomic

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/lagerochinkop/ovrigainstallningar/lagerstallen · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab