e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic

Prislistor, volymrabatter, staffling, valutapriser

I e-conomics lagermodul kan du arbeta med grundpris och grundpris i valuta, prislistor där varje enhetspris kan anges i samtliga valutor samt rabatter med stafflingar och koppling till utvalda artiklar.

Observera att prissättning i modulerna Projekt och Tid respektive Avtal inte styrs av nedan beskrivningar - där finns separata prisstrukturer.

Vad är enklast för mig att använda?

Beroende på hur din prisstruktur ser ut mot dina kunder finns det olika sätt att ange priserna. Vi börjar med att gå igenom några vanliga prissättningsmetoder och vilken metod som är enklast att använda.

Grundpriser i olika valutor

Läs mer om grundpriser och priser i annan valuta.

Prislistor

Denna video visar ett exempel på hur du lägger in en prislista (Klicka på youtube-ikonen i videon för att öppna videon direkt i youtube)

I lagermodulen finns möjlighet att bygga upp prislistor med helt fristående priser från artikelns grundpris. Precis som grundpriset kan varje prislista anges i samtliga valutor i systemet.

För att prislistan ska gälla vid fakturering krävs att det angivits på kunden att hon eller han har rätt till prissättning enligt aktuell prislista.

Du lägger upp en prislista såhär:

 1. Gå till Lager > Artiklar > Prislistor
 2. Klicka på knappen 'Ny prislista'
 3. Ange ett nummer och ett namn på prislistan och tryck på 'Spara' eller 'Spara och ny'
 4. Klicka på Tilldela priser Tilldela priser
 5. För varje artikel kan du nu lägga in ett listpris.

Prislistor i valuta

Om du vill kan du även lägga in listpriset omräknat till andra försäljningsvalutor som exempelvis Euro. Det gör du såhär:

 1. Gå till Lager > Artiklar > Prislistor
 2. Klicka på Tilldela priser Tilldela priser, för den prislista du vill ange priser i annan valuta
 3. Ställ in valutasnurran på den valuta som du vill ange priset i
 4. För varje artikel kan du nu lägga in ett listpris i den utländska valutan

Du kan även räkna fram listpriserna i utländsk valuta med utgångspunkt i listpriset i grundvaluta och en omräkningskurs. Det gör du såhär:

 1. Gå till Lager > Artiklar > Prislistor
 2. Klicka på Tilldela priser Tilldela priser, för den prislista du vill ange priser i annan valuta
 3. Ställ in valutasnurran på den valuta som du vill ange priset i
 4. Klicka på ikonen Uppdatera priser Uppdatera (Valuta) Priser
 5. Välj vilka artiklar eller artikelgrupper som du vill uppdatera priset på.
 6. Ange eventuellt en valutakurs om du vill ha en annan kurs än den e-conomic föreslår.
 7. Välj avrundning.
 8. Klicka på OK.

Nu uppdateras listpriset på artikeln utifrån det listpris som finns på artikeln i basvalutan, (vanligtvis SEK), och den valutakurs som du angav.

Prisberäkning om flera koncept kombineras

Man kan beskriva tågordningen i e-conomics prissättning som att "mest detaljerade angivelse vinner". Det innebär att om det finns ett listpris och ett grundpris angivet för artikeln och kunden är knuten till prislistan så kommer listpriset att slå igenom.

På motsvarande sätt har listpriser i valuta företräde för grundpriser i valuta. Viktigt att känna till är också att om inget pris angivits i valuta så kommer inga automatisk omräkningar göras vid fakturering utan då måste priset anges manuellt på fakturaraden.

När prislistor och rabattgrupper används i kombination kommer båda att få genomslag vid fakturering. Om exempelvis en kund med prislista x även är knuten mot en rabattgrupp om 10% kommer det framräknade priset på fakturan att bli 90% av priset i prislista x.

När radrabatter kombineras med varandra ges alltid den högsta rabattsatsen enligt angiven struktur. Om det exempelvis finns en allmän rabatt (utan koppling till artiklar) på 10% och en rabatt kopplad till en enskild artikel finns på 5% kommer den allmänna högre rabatten att ges företräde.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till lager & inköp
Tillbaka till ämnet och läs mer om hur du kommer igång med e-conomic

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/lagerochinkop/ovrigainstallningar/prislistor · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab