e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulLagerochinkop Typinstallation

Typinstallation Lager och Inköp

Detta avsnitt avser beskriva hur en typisk installation av e-conomic ofta genomförs. Genomgången förutsätter ett antal parametrar enligt följande:

  • Inköp / Beställningar sköts via telefon eller direkt i leverantörernas system.
  • Kundfakturor sampaketeras med det utgående godset.
  • Inleveranser avräknas direkt mot leverantörsfakturorna.
  • Det bokföringsmässiga lagervärdet finns redan bokfört i huvudboken, exempelvis genom en tidigare import av SIE-fil.
  • Du arbetar inte med flera lagerställen eller kategorier och varianter.

Guiden omfattar 4 steg och när du genomfört dem är modulen klar att tas i bruk.

1. Kunder

Kundregistret påverkas inte på något speciellt sätt av att lager och inköpsmodulen är driftssatt. Därför finns det inga särskilda hänsyn att ta utan importera kundregistret som vanligt eller lägg in posterna manuellt.

2. Artiklar

För att få bra statistik på din försäljning kan det vara klokt att dela in dina artiklar i några olika artikelgrupper som motsvarar de kategorier av produkter som du säljer.

Artikelgrupperna ska ges nummer, namn och Konto, momspliktigt / momsbefriat och vara markerade med "Artiklar med lageruttag".

Du kan exempelvis registrera grupperna så här:

Nr Namn LagerKonto, moms Konto, momsfrittLagerkontoKSVPeriodisering
1Produktgrupp1 Lageruttag3051*3058*1410*4051*Tom
2Produktgrupp2 Lageruttag3051*3058*1410*4051*Tom
3Produktgrupp3 Lageruttag3051*3058*1410*4051*Tom
4Frakter Ej Lageruttag3520*3520* Tom

Kontona syftar bara till att ge en fingervisning om vilken slags konto som kan vara rimligt att använda och utgår från baskontoplanen. I fråga om vilket konto som är lämpligt att använda i enskilda fall bör du rådfråga en revisor.

Artiklar

När du skapat artikelgrupperna lägger du upp dina artiklar som du knyter till respektive grupp. Artiklarna behöver ett nummer, ett namn och en enhet som exempelvis st (styck), kg (kilogram) eller m (meter).

Var också noga med att ange ett uppskattat "inpris" exklusive moms i fältet Rek. kostpris. (Läs mer om det rekommenderade kostprisets påverkan på bokföringen.)

Du kan även importera artiklar direkt från MS Excel.

3. Leverantörer

I e-conomic måste du skilja på leverantörer av lagerprodukter och övriga leverantörer som exemplvis hyresvärd, telefonbolag och liknande.

Därför behöver du en leverantörsgrupp för varuleverantörer.

Du kan exempelvis registrera gruppen med Nummer, Namn och konto (2440). Markera de tre kryssrutorna "Fördela på artiklar" och "Åtkomst till lager". Lämna resten av fälten tomma. Du kan också välja motkonton på dina leverantörspåslag, mängdrabatter, kostprispåslag och avgifter om du inte vill fördela dessa på artiklarna.


Leverantörer

När du skapat leverantörsgrupperna lägger du upp dina leverantörer som du knyter till respektive grupp. Leverantörerna behöver ett nummer, ett namn, betalningsvillkor och en momskod som exempelvis I25, I25VE eller I12.

Var också noga med att ange rätt momsområde och valuta för leverantören.

Du kan även importera leverantörer direkt från MS Excel.

4. Ingående lagervärden

Till sist registrerar du de ingående lagervärdena. För att göra det behöver du en lagerbok för lagerjusteringar.

När du registrerar det ingående lagret är det viktigt att se till att det totala värdet som redovisas i fältet Nettobelopp stämmer överens med balansräkningens bokförda lagervärde (utgående balans).

När allt stämmer överens bokför du lagerboken och använder lagerkontot (1410) som motkonto så att inte balansräkningen påverkas.

Och sen då?

Nu är modulen färdig att använda. För det dagliga arbetet behöver du normalt genomföra följande tre moment:


Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till Lager & Inköp
Tillbaka till ämnet och läs mer om hur du kommer igång med e-conomic

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/lagerochinkop/typinstallation · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab