e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodul Periodisering

Periodisering

Ser ditt e-conomicavtal annorlunda ut? Se här

Med hjälp av den här tilläggsmodulen kan du fördela kostnader och intäkter (t.ex. försäkringspremier och hyres- eller leasingavtal, prenumerationstjänster eller abonnemangsförsäljning) över flera perioder.

I denna beskrivning antas det att du känner till principerna för periodisering i bokföring.

Observera att du i denna modul bara kan bokföra konteringar per det sista datumet i varje given månad. Samtliga Periodiseriningar löses ut vid ett och samma tillfälle. Du löser ut Periodiseringarna under fliken Räkenskapsår.

Ordlista för ekonomitermerFörklaring till ordet periodisering

Kom i gång

Aktivera/ Periodisera intäkter

Innan en intäkt kan periodiseras måste den aktiveras. Detta gör du direkt i kassaboken när du registrerar verifikatet, eller direkt när du registrerar en kundfaktura.

Aktivera/ Periodisera kostnader

Innan en kostnad kan periodiseras måste den aktiveras. Detta gör du direkt i kassaboken när du registrerar verifikatet.

Frisläpp periodiseringar - Bokför periodiseringar mot kostnads/ intäktskontot

Hitta dina periodiseringar

Avstämning balansräkning

Samtliga aktiverade periodiseringar kan enkelt stämmas av med rapporten periodiseringar. Du väljer om du vill se periodiserade intäkter eller kostnader och kan för varje bokföringsdatum få en specifikation på vilka verifikationer som aktiverats på de olika balanskontona.

Ordlista för ekonomitermerBalansräkning och balanskonton i e-conomics ordlista.

Hantera periodiseringar

Avsluta tilläggsmodulen

Ifall du inte längre har behov av Periodiseringsmodulen går det givetvis fint att avsluta den. Det är dock några saker du bör tänka på.

Relaterat ämne
Separat realiseringskonto: Om du vill att periodiseringsposterna (aktiveringen och realiseringen) ska hamna på ett annat konto än det ursprungliga kostnads- eller intäktskontot kan du registrera ett realiseringskonto för periodiseringar.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till bokföring

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/periodisering · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab