e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulPeriodisering Avtal-efter-1okt

Periodisering

Ser ditt e-conomicavtal annorlunda ut? Se här.
Med hjälp av den här tilläggsmodulen kan du fördela kostnader och intäkter (t.ex. försäkringspremier och hyres- eller leasingavtal, prenumerationstjänster eller abonnemangsförsäljning) över flera perioder.
Ordlista för ekonomitermerFörklaring till ordet periodisering

I denna beskrivning antas det att du känner till principerna för periodisering i bokföring.

Observera att du i denna modul bara kan bokföra konteringar per det sista datumet i varje given månad. Samtliga Periodiseriningar löses ut vid ett och samma tillfälle. Du löser ut Periodiseringarna under fliken Inställning och Räkenskapsår.

Periodisering i e-conomic

Hantera periodiseringar

Aktivera periodiseringar

Innan en post kan periodiseras måste den aktiveras. Se nedan hur du går tillväga beroende på typ.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till Periodisering
Vidare till Kom igång med Periodiseringsmodulen

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/periodisering/avtal-efter-1okt · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab