e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulPeriodisering Frislapp

Frisläppa periodiseringar

När kostnader och intäkter har aktiverats, dvs. bokförts via ett verifikat i kassaboken eller via en kundfaktura, kan de frisläppas. Det innebär att du bokar om periodens aktiverade belopp till respektive intäkts-/kostnadskonto.

Denna video visar hur du frisläpper periodiseringar. (Klicka på youtube-ikonen i videon för att öppna videon direkt i youtube)

Så här gör du.

  1. Klicka på Alla inställningar (kugghjulet) > Bokföring > Räkenskapsår
  2. Klicka på Perioder Perioder till höger om innevarande räkenskapsår
  3. Klicka på Periodisera Periodisera till höger om den månad du vill periodisera
  4. Du får ett pop-up fönster > Klicka på 'Visa', då ser du hur din periodisering kommer att bokas om
  5. Klicka på Bokför poster om du tycker det ser korrekt ut

Information om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska.

Fält Beskrivning
TextAnge eventuell verifikationstext. Använd koderna som visas i fönstret om du vill att verifikationstext ska infogas automatiskt, t.ex.
%text för att infoga samma verifikationstext som när kostnaden aktiverades i kassaboken och
%verifikation för att infoga verifikationsnumret som kostnaden fick när den aktiverades.

Du kan även infoga datum på olika sätt
[ÅÅÅÅ-MM-DD] kommmer att skriva ut datumet 2010-06-30 medan
[Mmm-ÅÅ] kommer visa datumet som Jun-10 och slutligen
[Mmmm-ÅÅÅÅ] kommer visa datumet som Juni-2010
Använd samma verifikationsnummerKryssa för det här alternativet för att ge samma verifikationsnummer till alla periodiseringar för en specifik period.

Observera! När periodiseringsposterna har bokförts kan de inte tas bort. Har det blivit fel får man justera det manuellt.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till Periodisering
Tillbaka till ämnet och läs mer om hur du kommer igång med e-conomic

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/periodisering/frislapp · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab