e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulPeriodisering Realiseringskonto

Realiseringskonto

För varje enskilt periodiserat kostnadskonto kan du ange ett separat konto för de poster som skapas när kostnaderna realiseras (periodiseringen frisläpps).

Om du exempelvis bokför momspliktiga hyror på konto 5010 och periodiserar kostnaden, kan det vara fördelaktigt att bokföra periodiseringsposterna på ett separat kostnadskonto som inte är momskodat. Det ger i vissa fall bättre överblick i huvudboken när inte olika typer av poster blandas med varandra.

Så här gör du

  1. Klicka på Inställningar > Systeminställning > Kontoplan
  2. Klicka på Redigera knappen till höger på det kontot där kostnader ska periodiseras

3. I Realiseringskonto anger du numret på det konto som du vill att periodiseringen ska hamna på. Observera att det skall vara ett resultatkonto

4. Klicka på OK

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till Periodisering
Tillbaka till ämnet och läs mer om hur du kommer igång med e-conomic

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/periodisering/realiseringskonto · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab