e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodul Projektochtid

Projekt och Tid


Med hjälp av den här modulen kan du skapa projekt och koppla registrerade aktiviteter, timmar, körda mil och utlägg till projekt. Rapportfunktionen i modulen ger en översikt över såväl upparbetade timmar som utlägg och intäkter.

Modulen visas på en ny flik vid namn Projekt.
I denna beskrivning antas det att du har tillgång till hela grundmodulen och projektmodulen samt att du är insatt i principerna för projektledning.

Kom igång

Innan du börjar med e-conomics projektmodul måste du bestämma dig för om du vill arbeta med successiv vinstavräkning eller med den mer vanliga färdigställandemetoden.

Mer om successiv vinstavräkning finns i e-conomics ordlista och hur successiv vinstavräkning tillämpas i e-conomic beskrivs i ett separat avsnitt. Om du känner dig osäker bör du kontakta din revisor för rådfrågning.

Innan du börjar använda modulen till att bokföra kostnader och tid som lagts ner på projekt måste du:

Registrera tid och kostnader

Fakturera projekt

När du registrerat tid och kostnader mot dina projekt kan dessa faktureras.

Projekthantering

Det finns även ett antal övriga hjälpfunktioner för att skapa god överblick och kontroll av de pågående och avslutade projekten.

Projektrapporter

Avsluta projekt

Viktigt att tänka på när man avslutar ett projekt är att vara säker på att projektet ska stängas/avslutas för gott. Det går nämligen inte att öppna upp ett avslutat projekt. Läs mer här hur du avslutar projekt.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till ämnet och läs mer om fliken tilläggsmoduler

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/projektochtid · Senast uppdaterad: 2015/10/01 09:59 av David Drukier
e-conomic sverige ab