e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulProjektochtid Aktiviteter

Aktiviteter | Projekt och Tid


En aktivitet är en uppgift som medarbetaren kan registera tid på. Tiden kan ligga till grund för kundprojekt, interna projekt och avvikelserapportering.

Det måste finnas en aktivitetsgrupp för att du ska kunna ange en ny aktivitet. Väljer du att integrera tidsregistrering för aktiviteter i huvudboken ligger aktivitetsgrupperna till grund för:

 • Rapporter.
 • Vilka konton som tidrapporterna ska bokföras på.
 • Huruvida verifikationer ska bokföras till kost- och/eller säljpriser.

Se även: Integration med huvudboken. För att kunna logga tid måste du lägga upp både aktiviteter och anställda.

Så här skapar du aktivitetsgrupper:

 1. Klicka på Projekt > Övriga inställningar > Aktiviteter.
 2. Klicka på knappen 'Aktivitetsgrupper'.
 3. Klicka på knappen 'Ny aktivitetsgrupp' ovanför listfönstret.
 4. Redigera fälten.
 5. Klicka på OK.

Klicka på länken ovanför listfönstret för att gå tillbaka till aktivitetslistan.

Information om fälten

Fält Beskrivning
NrAnge önskat nummer på gruppen. Högst tre tecken. Endast heltal.
NamnAnge önskat namn på gruppen.
TypFakturerbar Aktiviteter som kunderna kan faktureras för.
Ej fakturerbar Aktiviteter som inte kan faktureras, t.ex. restid som kunden inte ska betala för.
Ej produktiv Semester, sjukfrånvaro med mera.
Bokför kostpris löpandeMarkera detta alternativ om du avser tillämpa successiv vinstavräkning för kostnader förknippade med nedlagd tid.
1) Konto, löpande Ange önskat kontonummer, exempelvis 4977*
1) D/K: Ange om beloppet är debet eller kredit. Anger du ett kostnadskonto som ovan skall du välja debet.
1) Motkonto löpande Ange önskat kontonummer, exempelvis 2438*
Konto, avslutat Ange önskat kontonummer.
Bokför försäljnings- pris löpandeMarkera detta alternativ om du avser tillämpa successiv vinstavräkning för intäkter förknippade med nedlagd tid.
2) Konto, löpande Ange önskat kontonummer, exempelvis 3870*
2) D/K: Ange om beloppet är debet eller kredit. Anger du ett intäktskonto som ovan skall du välja kredit.
2) Motkonto löpande Ange önskat kontonummer, exempelvis 1471*
2) Konto, avslutat: Ange önskat kontonummer. När du väljer Kredit så som beskrivs ovan, debiteras tidsregistreringar Konto löpande och krediteras Konto avslutat, när ett projekt avslutas.

1) Inställningen behöver endast anges om successiv vinstavräkning tillämpas för upplupna kostnader avseende tidsåtgång. Notera även att dessa inställningar endast får effekt om projektinställningen ”Bokföring baserad på (kostnad)” är inställd på aktiviteter.

2) Inställningen behöver endast anges om successiv vinstavräkning tillämpas för upplupna intäkter avseende tidsåtgång. Notera även att dessa inställningar endast får effekt om projektinställningen ”Bokföring baserad på (försäljning)” är inställd på aktiviteter.

*) Exemplen syftar bara till att ge en fingervisning om vilken slags konto som kan vara rimligt att använda och utgår från baskontoplanen. I fråga om vilket konto som är lämpligt att använda i enskilda fall bör du rådfråga en revisor.

Så här skapar du nya aktiviteter:


Du måste ange minst en aktivitetsgrupp innan du kan ange en ny aktivitet.

 1. Klicka på Projekt > Övriga inställningar > Aktiviteter.
 2. Klicka på knappen 'Ny aktivitet'.
 3. Redigera fälten.
 4. Klicka på OK.


Information om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska.

Fält Beskrivning
NrAnge önskat aktivitetsnummer. Numret måste vara unikt för den här aktiviteten. Högst nio tecken, endast heltal.
NamnAktivitetens namn.
GruppAnge vilken grupp aktiviteten ska tillhöra.
BrytdatumBrytdatumet för förändring i aktivitetens kost- eller säljpriser.
Säljpris före/efterAnge ett försäljningspris före och ett efter brytdatum. Om det inte finns något brytdatum redigerar du endast Säljpris före.
ÅtkomstAnge om det ska finnas åtkomst till aktiviteten vid tidregistrering
KompkodAnge om aktiviteten berättigar till komptid eller om arbetstidskvoten ska minskas. För giltiga frånvarokoder som exempelvis sjukdom skall minskning av kvot anges.
Dölj i söklistaMarkera detta alternativ om du inte vill att aktiviteten ska vara sökbar vid tidregistreringObs! Säljpriser kan definieras på tre ställen i modulen, under Medarbetare och Aktiviteter samt för specialpriser som är förknippade med ett projekt. Läs mer om prissättning i projektmodulen.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till Projekt & Tid

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/projektochtid/aktiviteter · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab