e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulProjektochtid Avsluta

Avsluta projekt

När ett projekt är klart ska det avslutas i e-conomic. Se till att alla tids-, kostnads- och milersättningsposter har attesterats och att det inte finns några utestående fakturor innan du avslutar projektet. När ett projekt har avslutats kan det inte öppnas igen.
Så här avslutar du projekt:

  1. Klicka på Projekt > Projekt > Pågående projekt.
  2. Klicka på knappen Andra alternativ > Avsluta projekt.
  3. Välj önskat projekt.
  4. Ange ett bokföringsdatum (det måste vara samma datum, eller senare, som datumet för den sista posten i översikten).
  5. Klicka på OK.


En bekräftelse (eller ett varningsmeddelande om icke attesterade verifikationer) visas. Projektet flyttas från Pågående projekt till Avslutade projekt i undermenyn till vänster.
Om det finns konton för både pågående och avslutade projekt bokförs posterna i projektet som intäkter på relevanta konton för avslutade projekt.

Obs! Tänk på att när ett projekt väl har avslutats, kan projektet inte öppnas upp igen.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till ämnet och läs mer om fliken Projekt

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/projektochtid/avsluta · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab