e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulProjektochtid Fakturering

Fakturering | Projekt och tid

Projektfakturering baseras beroende på registrerad tid, körsträcka och kostnad.

Registrera faktura med projektnummer

Du kan registrera fakturering med projektnummer från två olika ställen i systemet. Vad som är smidigast beror på vilken roll du har och hur vilket arbetssätt ni tillämpar.

  1. Klicka på Fakturering > Kunder > Kunder
  2. Klicka på knappen 'Projektöversikt'
  3. Klicka på Ny faktura.
  4. Välj faktura och datum i pop-upen och klicka på OK

Eller:

  1. Klicka på Fakturering
  2. Klicka på och välj Projekt på raden för din kund.
  3. Klicka på Ny faktura.
  4. Välj faktura och datum i pop-upen och klicka på OK

Fakturan som skapas blir märkt med projektnummer. Projektnamnet anges som fakturarubrik och projektledaren blir fakturareferens. Övriga uppgifter hämtas från kundkortet. Kompletterande uppgifter från projektet som exempelvis beskrivning kan tillfogas fakturahuvudet via fakturalayouten.

Återsökning och spårbarhet

Efter att en faktura bokförts mot projekt återfinns den i bland annat projektkortet eller fakturaarkivet. Där kan du söka på projektnummer, kundnummer, projektnamn och liknande.

När du hittat din faktura kan du klicka på Grund. Där visas samtliga tidrapporter eller kostnader som fakturan omfattar oavsett vilken detaljnivå fakturan skapats på.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till Projekt & Tid

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/projektochtid/fakturering · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab