e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulProjektochtid Kompledighet

Kompledighet

I registret kompledighet ställer du in:

 1. Normalarbetstiden för medarbetarna.
 2. Kompledihetsavräkning för medarbetarna.

När du gjort det kan medarbetarna följa sitt kompledighetsutdrag direkt vid tidregistrering.

Normalarbetstid

Så snart du registrerat en medarbetare så visas han eller hon även i registret kompledighet. Så här lägger du in normalarbetstiden för medarbetare:

 1. Klicka på Projekt > Övriga inställningar > Kompledighet
 2. Klicka på Redigera till höger om respektive medarbetare.
 3. Fyll i det antal timmar som medarbetaren normal arbetar per veckodag.
 4. Klicka på Ok.

När du fyllt i den normala arbetstiden kan du även ange vilka dagar på året som är arbetsfria i förhållande till veckoschemat. Det gör du såhär:

 1. Klicka på Projekt > Övriga inställningar > Helgdagar
 2. Klicka på Ny helgdag.
 3. Fyll i namn och datumet för helgdagen.
 4. Klicka på SPARA eller SPARA OCH NY om du vill fortsätta att fylla i fler helgdagar.

Kompledighet

Om du arbetar med flexibel arbetstid med kompledighetsavräkning kan du låta systemet hålla reda på komppoolen. Det gör du såhär:

 1. Klicka på Projekt > Övriga inställningar > Kompledighet.
 2. Klicka på Inställning.
 3. Redigera fälten.
 4. Klicka på OK.


Information om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska.

Fält Beskrivning
Utdrag kompledighetMarkera detta fält om du vill att medarbetarna ska ha en kompledighetsavräkning i månadsöversikten i tidsredovisningen.
PeriodVälj vecka eller månad som underlag för kompledighetsavstämningen.
Max. komppool (timmar)Ange hur många timmar komppoolen maximalt kan uppgå till innan den överskjutande tiden skall utbetalas i reda pengar.
Faktor för intjänad kompledighetAnge vilken faktor som ska ligga till grund för kvittning av negativ och positiv komppool.
Löneavdrag vid negativ komptidAnge om det skall vara tillåtet med negativ komppool eller inte.


Justering av komppool

Du kan justera den kompsaldot för medarbetarna när det behövs (exempelvis när en medarbetare valt att ta ut saldot i lön).

Det gör du så här:

 1. Klicka på Projekt > Övriga inställningar > Kompledighet.
 2. Klicka på på raden till höger om den medarbetare som komppoolen skall justeras för.
 3. Klicka på Ny justering.
 4. Ange år och månad för justeringen samt med hur många timmar komppoolen ska justeras. Om exempelvis 10 timmar tagits ut som lön anger du '-10'.
 5. Klicka på SPARA.


Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till medarbetare
Tillbaka till Projekt & Tid

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/projektochtid/kompledighet · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab