e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulProjektochtid Kostnader

Kostnader | Projekt och Tid


Innan du kan koppla leverantörsfakturor och medarbetarutlägg till projekt måste du skapa en lista över kostnader och minst en kostnadsgrupp.

Kostnadsgrupper


För att kunna registrera och bokföra kostnader måste de vara förknippade med olika kategorier, s.k. kostnadsgrupper, vilka i sin tur måste integreras med huvudboken.

Se även: Integrering med huvudboken.

Kostnadsgrupperna definierar vilka bokföringskonton som kostnader ska bokföras mot. Grupperna ligger även till grund för statistik. Du bör skapa en grupp för varje kostnadskonto som omfattas av projektkostnader. Om du exempelvis bokför köpta tjänster på 4041* och materialkostnader på 4051*, bör du lägga upp två grupper.

Så här skapar du kostnadsgrupper:

  1. Klicka på Projekt > Övriga inställningar > Kostnader.
  2. Klicka på knappen 'Andra alternativ' > Kostnadsgrupper.
  3. Klicka på knappen 'Ny kostnadsgrupp'.
  4. Redigera fälten.
  5. Klicka på OK.


Klicka på Tillbaka till kostnader ovanför listfönstret för att gå tillbaka till kostnader.


Information om fälten

Fält Beskrivning
NrAnge önskat nummer på gruppen. Endast heltal.
NamnAnge önskat namn på gruppen.
TypFakturerbar Kostnader som kan vidarefaktureras.
Ej fakturerbara kostnader som ej kan vidarefaktureras, t.ex. resekostnader som kunden inte ska betala för eller representation.
Påslag i %Det procenttal av kostnaden som ska läggas till ursprungskostnaden vid vidarefakturering.
Konto, löpandeVälj det kostnadskonto som kostnaderna ska föras till eller klicka på Sök, exempelvis 4041*.
Konto, avslutat: Ange kontonummer för slutavräkningskonto eller klicka på Sök. Om inte successiv vinstavräkning tillämpas kan kontot vara detsamma som Konto, löpande


*) Exemplen syftar bara till att ge en fingervisning om vilken slags konto som kan vara rimligt att använda och utgår från baskontoplanen. I fråga om vilket konto som är lämpligt att använda i enskilda fall bör du rådfråga en revisor.

Så här skapar du nya kostnader:


Du måste ange minst en kostnadsgrupp innan du kan ange en ny kostnad.

  1. Klicka på Projekt > Övriga inställningar > Kostnader.
  2. Klicka på knappen 'Ny kostnad'.
  3. Redigera fälten.
  4. Klicka på OK.


Information om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska.

Fält Beskrivning
NrAnge ett unikt kostnadsnummer för den aktuella kostnaden. Högst nio tecken, endast heltal.
NamnKostnadens namn.
GruppAnge vilken grupp kostnaden ska ingå i.
MomskodVälj en befintlig momskod eller skapa en ny. Klicka här för mer information om momskoder
ÅtkomstAnge huruvida verifikationer ska kunna bokföras på detta kostnadskonto.


Visa/dölj spärrade kostnader


Du har möjligheten att dölja dina inaktiva kostnader.

Se hur du spärrar kostnader samt hur du gör för att visa/dölja dem i listan över kostnader: Visa/Dölj spärrade kostnader

Läs även om inställning för milersättning


Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till Projekt & Tid

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/projektochtid/kostnader · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab