e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulProjektochtid Kostnader-via-levfakt

Leverantörsfakturor | Projekt & Tid

Motsvarar inte bilderna nedan hur din e-conomic ser ut? Då har du tecknat avtal efter 1 okt 2014. Du kan bokföra leverantörsfakturor som utlägg på medarbetarnivå istället. Kontakta support så berättar vi mer.

Leverantörsfakturor för projekt som exempelvis externa konsulter, eller materialkostnader bokförs precis som alla andra leverantörsfakturor i kassaboken på fliken Bokföring.

Så här bokför du projektrelaterade leverantörsfakturor

  1. Följ de ordinarie rutinerna för bokföring av leverantörsfakturor.
  2. Markera kryssrutan Projekt. Nu visas
Registrera kostnader i projekt via leverantörsfakturor


Du kan använda fälten för att koppla utgiftsverifikationer till aktuellt projekt. Under Kostnadsnr markerar du det kostnadsnr som utläggen gäller. Under Projektnr markerar du det projekt som utläggen gäller. Under Medarbetarnr markerar du den medarbetare som har genererat kostnaden

  • Klicka på OK
  • Välj en post.
  • Klicka på Bokför kassabok.


Kostnaden bokförs mot leverantörsreskontrat och mot en kostnad. Kostnadskontot specificeras under Kostnadsgrupper.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till Projekt & Tid

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/projektochtid/kostnader-via-levfakt · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab