e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulProjektochtid Kostnadsredovisning

Registrera medarbetares utlägg

Så registrerar du tid och kostnader i projekt

Här kan du se en video om hur du registrerar tid och kostnader i projekt (Klicka på youtube-ikonen i videon för att öppna videon direkt i youtube)


Direkta kostnader för ett projekt kan registreras antingen som medarbetares utlägg eller som leverantörsfakturor.

Så här registrerar du medarbetarens utlägg


utlägg
 1. Klicka på Projekt > Övriga inställningar > Medarbetare.
 2. Klicka på Utlägg Utlägg.
 3. Klicka på Nytt utlägg.
 4. Redigera fälten.
 5. Klicka på OK.

Information om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska.

Fält Beskrivning
Datum Ange datum.
Beskrivning Skriv in eventuella kommentarer.
Projekt Välj aktuellt projektnummer.
Projektnamn Namnet fylls i automatiskt.
Kostnader Välj kostnadstyp.
Kostnadsnamn Namnet fylls i automatiskt.
Belopp Ange belopp.
Valuta Välj önskad valuta.


Bifoga skannat underlag till utläggsverifikatet

Är tilläggsmodulen Skanning aktiverad går det att bifoga skannade underlag till utläggen.

Så här godkänner och bokför du kostnadsposter


 1. Klicka på Projekt > Övriga inställningar > Medarbetare.
 2. Klicka på Utlägg Utlägg till höger.
 3. Välj vilka poster som ska godkännas.
 4. Klicka på Godkänn/bokför ovanför.
 5. Redigera följande fält:
  • Datum: Ange datumet för transaktionen.
  • Motkonto: Välj eller ange önskat konto.
  • Rubrik: Skriv in eventuella kommentarer.
 6. Klicka på OK för att bokföra och skapa en utläggsverifikation (i PDF-format) för bokföringen.
 7. Klicka på länken ovanför listfönstret för att gå tillbaka till medarbetaröversikten.


Utlägget krediteras nu kontot för medarbetarutlägg som ska betalas och debiteras kontot för direkta kostnader för pågående projekt.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till Projekt & Tid

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/projektochtid/kostnadsredovisning · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab