e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulProjektochtid Medarbetare

Medarbetare i Projekt och tid

Innan du kan koppla uppgifter och utlägg till medarbetare måste du skapa en lista över medarbetare och minst en medarbetargrupp. Medarbetargrupper utgör även grunden för rapporter, t.ex. om hel- och deltidsanställning.

Så här skapar du medarbetargrupper:

 1. Klicka på Projekt > Övriga inställningar > Medarbetare.
 2. Klicka på knappen 'Andra alternativ' > Medarbetargrupper.
 3. Klicka på knappen 'Ny medarbetargrupp'.
 4. Redigera fälten.
 5. Klicka på OK.


Klicka på knappen tillbaka till medarbetare ovanför listfönstret för att gå tillbaka till medarbetaröversikten.

Information om fälten

Fält Beskrivning
NrAnge önskat nummer på gruppen. Endast heltal.
NamnAnge önskat namn på gruppen.


När du har skapat en medarbetargrupp kan du skapa medarbetare. Det finns tre olika kategorier och väljs under TYP:

 • Projektledare kan registrera nya projekt, medarbetare, tids- och kostnadsregistreringar för sina projekt. Dessutom kan projektledaren få behörighet att fakturera de projekt som han eller hon leder.
 • Tidsregistrerare kan registrera tid, kilometer och utlägg som är förknippade med de projekt som de har tillgång till.
 • Tomma medarbetare är kopplade till ett projekt. De har varken tillgång till systemet eller möjlighet att registrera sina timmar själv. Dock kan tid registreras på medarbetaren av andra användare med tillgång till tidsregistreringen.


Så här lägger du upp nya medarbetare:


Du måste ange minst en medarbetargrupp innan du kan ange en ny medarbetare.

 1. Klicka på Projekt > Övriga inställningar > Medarbetare.
 2. Klicka på knappen 'Ny medarbetare'.
 3. Redigera fälten.
 4. Klicka på OK.


Information om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska.

Fält Beskrivning
NrAnge önskat nummer för medarbetaren. Numret måste vara unikt för den här medarbetaren. Högst nio tecken, endast heltal.
Namn, adress, ort och postnummerMedarbetarens namn och adress.
GruppAnge vilken grupp medarbetaren ska tillhöra.
ÅtkomstAnge om medarbetaren ska vara öppen eller spärrad.
BrytdatumBrytdatumet för ökningar i medarbetarnas kost- eller säljpriser.
Försäljningspris före/efterAnge ett försäljningspris före och ett efter brytdatumet. Om det inte finns något brytdatum redigerar du endast Säljpris före. Obs! Försäljningspris kan definieras på tre ställen i modulen, under Medarbetare och Aktiviteter samt för specialpriser som är förknippade med ett projekt. Om ett specialprojektspris har definierats ignoreras de två andra prisuppgifterna. På motsvarande sätt har priser som anges i Aktiviteter prioritet över dem som anges under Medarbetare. Se även prissättning i projekt.
Kostpris före/efter:Ange ett kostpris före och efter brytdatumet. Ange 0 om det inte finns något. Se även prissättning i projekt.
Typ: Ospecificerad Medarbetaren kopplas till ett projekt, men kan inte själv registrera information.
Tidsregistrerare Medarbetaren ges egen behörighet att själv registrera och eventuellt godkänna tid.
Projektledare: Medarbetaren ges behörighet att själv registrera och eventuellt godkänna sin och övriga projektmedarbetares tid.
1) Initialer / användar-ID: Medarbetarens användarnamn.
1) E-post: Medarbetarens e-postadress.
1) Lösenord / Lösenord (upprepa): Ange användarens lösenord två gånger. Det måste innehålla minst åtta tecken med minst en siffra och en bokstav.
Obs! Ge användaren det nya lösenordet.
Obs! Tidsregistrerare och projektledare skapas som användare på fliken Inställningar och kostar extra att installera.
1) Kan godkänna: Kryssa för det här alternativet för att ge medarbetaren tillåtelse att godkänna sina egna tidsregistreringar. Denna tid kommer att bli faktureringsgrundande.
2) Kan fakturera: Kryssa för det här alternativet för att ge projektledare tillåtelse att fakturera de projekt som de leder. Projektledaren kan alltid godkänna tid för de medarbetare som rapporterat in tid på de projekt som denne är ansvarig för.

1) Inställningen berör endast medarbetare av typ projektledare eller tidsregistrerare.
2) Inställningen berör endast medarbetare av typ projektledare.

Relaterade ämnen
Normaltid och kompledighetsavräkning för medarbetare.


Projektledare och tidsregistrerare får en egen inloggning


Väljer du 'projektledare' eller 'tidsregistrerare' så får medarbetaren en egen inloggning. Om dessa medarbetare redan har en egen inloggning så skapar du den nya medarbetaren i projektfliken utan typ. Gå därefter in under inställningar > användare och redigera den befintliga användaren genom att fylla i rutan medarbetare. Nu är kopplingen gjord.


Uppdatera timarvoden


Klickar du på uppdatera timarvoden så kommer du att ändra kostnads och försäljningspriset från pris före, till pris efter brytdatum. Observera att kostnad och försäljningspriset ändras på alla tidsregistreringar som inte är godkända.


Visa/dölj spärrade medarbetare


Du har möjligheten att dölja dina inaktiva medarbetare.

Se hur du spärrar medarbetare samt hur du gör för att visa/dölja dem i medarbetarlistan: Visa/Dölj spärrade medarbetare


Medarbetarfunktioner (ikoner till höger)


Ikoner på raden
TidregistreringTidredovisning: Registrera tid eller skriv ut vecko- eller månadsöversikter.
MilregistreringMilregistrering: Registrera antal körda mil.
UtläggsregistreringUtläggsredovisning: Registrera medarbetarens utlägg.
Registreringsintervall: Administratörer och projektledare styr de enskilda medarbetarnas behörighet. Som standard har medarbetarna tillgång till alla projekt och aktiviteter men behörigheten kan begränsas för den enskilde medarbetaren.
Medarbetarkort:Visar medarbetarens registrerade aktiviteter och kostnader i projekt som medarbetaren har tillgång till.
Kopiera: Kopiera medarbetarens data för att skapa flera medarbetare med liknande data.
Ta bort: Klicka här för att ta bort en medarbetare (ej möjligt om det finns poster).
Redigera: Redigera data för medarbetaren.
Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till Projekt & Tid

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/projektochtid/medarbetare · Senast uppdaterad: 2017/09/04 11:02 av David Drukier
e-conomic sverige ab