e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulProjektochtid Milinstallning

Milinställning


Denna inställning är nödvändig för att kunna registrera och fakturera milersättning i samband med projekt. Milersättningsposter kan integreras i huvudboken för beräkning av medarbetarnas ersättning.

Så här ställer du in milersättningen

  1. Klicka på Projekt > Övriga inställningar > Kostnader.
  2. Klicka på 'Andra alternativ' > Milinställning.
  3. Redigera fälten.
  4. Klicka på OK.


Information om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska.

Fält Beskrivning
KOSTPRISER
BrytdatumBrytdatumet för förändring i kilometerkostnaden.
Sats före/efterAnge en sats före och en efter brytdatum. Om det inte finns något brytdatum redigerar du endast Sats före. Om du är osäker på vad kostpriset för milersättning ska vara - se prissättning i projekt
Visa i bokföringKryssa för det här alternativet bokföra kostnaden för milersättning direkt.
1) Konto, löpandeAnge önskat kontonummer, exempelvis 7331*.
1) Konto, löpande D/KVälj om konto, löpande ska konteras i debet eller kredit. Om du valt ett kostnadskonto som ovan väljer du debet
1) Motkonto, löpandeAnge önskat kontonummer, exempelvis 2822*.
1) Konto, avslutatArbetar du med successiv vinstavräkning anger du ett differenskonto för projektavslut annars kan du ange samma konto som i konto, löpande.
FÖRSÄLJNINGSPRISER
BrytdatumBrytdatumet för ökningar i säljpriset för kilometerersättningen.
Sats före/efterAnge en sats före och en efter brytdatum. Om det inte finns något brytdatum redigerar du endast Sats före.


1) Dessa fält behöver endast anges om du önskar att milersättningen skall bokföras direkt vid inrapportering och godkännande av milersättning. Vanligast är att man istället bokför milersättningen via ett löneprogram.

*) Exemplen syftar bara till att ge en fingervisning om vilken slags konto som kan vara rimligt att använda och utgår från baskontoplanen. I fråga om vilket konto som är lämpligt att använda i enskilda fall bör du rådfråga en revisor.


Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till Projekt & Tid

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/projektochtid/milinstallning · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab