e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulProjektochtid Overfor

Överför tid och kostnader/mil till fakturering

Om medarbetare har lagt ut tid, kostnader och/eller mil på ett projekt och detta ska faktureras vidare ska detta överföras till en faktura.

Denna video visar hur du överför tid till fakturering
(Klicka på youtube-ikonen i videon för att öppna videon direkt i youtube)

Adobe Flash Plugin behövs för att visa detta innehåll.

Så här gör du

  1. Se till att timmarna är registrerade och godkända
  2. Gå till Fakturering > Ny faktura
  3. Ange ett projektnummer via 'Noteringar och referenser' > OK
  4. Klicka på 'Överför tid'/'Överför kostnader'
  5. Välj de timmar/kostnader som ska faktureras vidare > Klicka på Överför
  6. Koppla aktiviteterna till en artikel
  7. Klicka på OK

Bokför sedan fakturan som vanligt när du är redo.

Fält Beskrivning
Överför till artikelnr Ange den artikel som aktiviteten/kostnaden ska kopplas mot
Radstruktur/-grund Konsoliderat på en rad sammanför samtliga tidrapporter på en rad utan specifiktion av antal timmar eller pris per enhet. En rad per aktivitet/aktitivitetsgrupp/medarbetare/medarbetargrupp delar upp fakturan med separata rader för respektive val.
Specificerat på Sätter en rubrik ovanför respektive rad med valt begrepp.
Specificerat per datum Specificerar datumen då arbeten utförts.
Specificerat per försäljningspris Innebär att försäljningspriset per timme visas på raderna.
Delsummor Skapar en delsummeringsrad för det begrepp som valts i "Specificerat på".
Text delsummor Anger vilken text som ska visas för delsumman.
Spara inställningar Ticka i om du vill att inställningarna sparas till nästa gång du överför tid/kostnader.

Ta bort tid eller kostnader från fakturaunderlaget

När du överför tid eller kostnader till fakturan finns möjlighet att kvitta timmarna eller kostnaderna.

Vid kvittning så tas posterna bort ur faktureringsunderlaget men ligger kvar kostnadsmässigt i projektet. Observera att du inte kan ångra en kvittning av tid eller kostnader.

Relaterade ämnen
Korrigera fel godkända timmar

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till Fakturering | Projekt & Tid

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/projektochtid/overfor · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab