e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulProjektochtid Rapporter

Projektöversikt och rapporter

När du har aktiverat tilläggsmodulen Projekt & Tid, så kan du söka efter projekt, när du tar fram respektive rapport.

Det finns utöver detta en ny sektion med rapporter för projektstyrning.

Menyn till vänster, under fliken Rapporter, innehåller:

Projektrapport

Projektsaldo

Fakturerbart

Transaktioner

Projektkort

Projektvärde

Medarbetarstatistik

Medarbetaravräkning

Medarbetarkort
Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till ämnet och läs mer om tilläggsmodulen Projekt & Tid
Tillbaka till ämnet och läs mer om tilläggsmoduler

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/projektochtid/rapporter · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab