e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulProjektochtid Registrera-lagerartiklar

Lagerförda artiklar

Om du arbetar både med projekt och tidredovisning och även använder lagermodulen kan du föra in lagerförda artiklar som kostnader i projekten.

Du behöver då skapa en lagerbok för lageruttag mot projekt.

Så här registrerar du lagerförda artiklar som kostnader i projekt.


  1. Klicka på Projekt > Artikelanvändning > Relevant lagerbok (i detta exampel 'Lager i projekt').
  2. Klicka på 'Ny rad för projektöverföring'.
  3. Fyll i fälten
  4. Tryck Spara
Fält Beskrivning
Artikelnummer: Den artikel som använts i projektet.
Kvantitet:Antal av artikeln som använts i projektet.
Lagerställe:Om du använder lagerställen anger du vilket lagerställe artikeln ska tas ifrån.
Valuta: Valuta för transaktionen.
Kurs:Ange eventuell valutakurs för transaktionen.
Projekt:Ange det projekt som transaktionen skall bokas mot.
Kostnadstyp:Ange den kostnadstyp som uttaget avser i projektet.
Medarbetare: Ange eventuellt en medarbetare som kostnaden ska registreras på.

När du registrerat uttaget mot projektet bokför du raden. Det innebär att lagerantalet räknas ned, att lagervärdet minskar på lagerkontot och att en kostnad istället bokförs i resultaträkningen mot projektet.

Så här bokför du lageruttaget:

  1. Klicka på Projekt > Artikelanvändning > Relevant lagerbok (exempelvis lagerkostnader).
  2. Markera den eller de rader du vill bokföra.
  3. Klicka på Bokför rader för projektöverföring.
  4. Fyll i fälten
  5. Klicka på OK
Fält Beskrivning
Bokföringsdatum: Normalt fyller du i dagens datum, eller datum för uttaget.
Bokföringstext: Ange en text som visas i huvudboken.
Extra text: Ange eventuellt ytterligare text för verifikationen.
Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till Projekt & Tid

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/projektochtid/registrera-lagerartiklar · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab