e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulProjektochtid Tidredovisning

Tidsredovisning

I e-conomics tilläggsmodul Projekt och tid kan man registrera tid som medarbetarna har lagt ner på ett projekt. Beroende på vilken behörighet man har är tillvägagångssättet olika.

Denna video visar hur du registrera tid som administratör. (Klicka på youtube-ikonen i videon för att öppna videon direkt i youtube)

Registrera tid som Projektledare/Tidsregistrerare

  1. Klicka på Projekt > Registering > Tidsregistrering.
  2. Klicka på 'Ny tidsregistrering'
  3. Ange datum, antal timmar, projekt och aktivitet. Ticka i milersättning om medarbetaren ska ha det.
  4. Spara

Registrera tid som administratör

  1. Klicka på Projekt > Övriga inställningar > Medarbetare.
  2. Välj den medarbetare du vill registrera tid för.
  3. Klicka på Tidsregistrerings knappen.
  4. Klicka på 'Ny tidsregistrering'
  5. Ange datum, antal timmar, projekt och aktivitet. Ticka i milersättning om medarbetaren ska ha det.
  6. Klicka på Spara.

Information om fälten
Observera att alla fält inte är obligatoriska.

Fält Beskrivning
Datum Ange datum för den utförda aktiviteten.
Antal timmar Antal timmar som ägnats åt aktiviteten.
Projekt Välj önskat projekt.
Projektnamn Namnet på projektet visas.
Aktivitet Välj den typ av aktivitet som du arbetat med.
Aktivitetsnamn Namnet på aktiviteten visas.
Beskrivning Skriv in eventuella egna kommentarer.
Milersättning Kryssa för det här alternativet om en fast körsträcka har bokförts i samband med projektet.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till Projekt & Tid

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/projektochtid/tidredovisning · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab