e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulProjektochtidTidredovisning Oversikt

Överblick och kontroll

För att skapa överblick över den egna inrapporterade tiden finns ett antal hjälpfunktioner. Först och främst kan du i kalendern välja vilken tidsperiod du vill se tiden för. Klickar du på ett datum i kalendern visas all tid som registrerats den dagen. Klickar du på en vecka får du se allt som berör den veckan och klickar du på en månad visas hela månaden.

Beroende på vilken period du valt (dag/vecka/månad) ändras avräkningsvärdena i listen mellan inmatningsfönstret och listfönstret så att du ser aktuella totaler avseende inrapporterad, godkänd och normal tid.

Observera att datum med tidsregistreringar anges med fetstil i kalendern.

Vecko- och månadsöversikt

När du har valt veckovy kan du ta fram en veckorapport som sammanställer tiden per dag och aktivitetstyp så att du får tydliga del-totaler.

När du har valt månadsöversikt kan du ta fram en månadsrapport som sammanställer tiden per vecka och aktivitetstyp så att du får tydliga del-totaler med eventuell avräkning av komptid.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till Projekt & Tid

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi i supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/projektochtid/tidredovisning/oversikt · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab