e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodulProjektochtid Transaktioner

Projekttransaktioner

Projekttransaktioner är ett register där alla händelser i projekten får en underliggande transaktion med regler för kontering och liknande. Du kan se registret som en slags projekthuvudbok.

Projekttransaktionerna är sökbara på en mängd begrepp som exempelvis datum, typ och fritext.

Så rättar du tid och kostnader i projekt

Här kan du se en video om hur du rättar kostnader i projekt (Klicka på youtube-ikonen i videon för att öppna videon direkt i youtube)


Med hjälp av projekttransaktionsregistret kan du även göra korrigeringar med avseende på projekt och kostnadstyp. Om ett utlägg eller en leverantörsfaktura blivit bokförd på fel kostnad eller projekt kan du omkontera aktiviteten, kostnaden eller projektnumret. Det gör du såhär:

 1. Klicka på Projekt > Övriga inställningar > Transaktioner.
 2. Fyll i sökbegrepp som exempelvis projektnummer och datum.
 3. Klicka på OK.

För att omkontera aktivitet/kostnad:

 1. Klicka på Aktivitetsomkontering.
 2. Klicka på Ny omfördelningspost.
 3. Fyll i den aktivitet eller kostnadstyp som du vill flytta den befintliga posten till.
 4. Fyll i antalet timmar eller kronor som du vill omfördela. Observera att om du endast vill omfördela en del av beloppet skapar du ändå en omfördelningspost på resterande som du "flyttar tillbaka" till den ursprungliga kostnaden eller aktiviteten.
 5. När hela beloppen eller hela antalet timmar omfördelats klickar du på Utför.
 6. Klicka på OK.

För att omkontera projekt:

 1. Klicka på Projektomkontering.
 2. Klicka på Ny omfördelningspost.
 3. Fyll i det projekt som du vill flytta den befintliga posten till.
 4. Fyll i antalet timmar eller kronor som du vill omfördela. Observera att om du endast vill omfördela en del av beloppet skapar du ändå en omfördelningspost på resterande som du "flyttar tillbaka" till det ursprungliga projektet.
 5. När hela beloppen eller hela antalet timmar omfördelats klickar du på Utför.
 6. Klicka på OK.
Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till Projekt & Tid

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/projektochtid/transaktioner · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab