e-copedia

e-copedia - din hjälp till e-conomic
StartTillaggsmodul Rabattgrupp

Rabattgrupper och Artikelrabattgrupper

Rabattgrupper används för att ge kunder fasta rabattsatser på hela eller delar av sortimentet. I sin enklaste form skapas rabattgruppen med en fast rabattsats och knyts till en kund. Då kommer samtliga order, offerter och fakturor att standardmässigt läggas upp med rabattsatsen angiven på samtliga artikelrader.

Du lägger upp en rabattgrupp såhär:

 1. Lager > Artiklar > Artikelrabattgrupp
 2. Tryck på Ny artikelrabattgrupp
 3. Skapa en ny artikelrabattgrupp

Gå in sedan på:

 1. Fakturering > Övriga inställningar > Rabattgrupper
 2. Klicka på knappen 'Ny rabattgrupp'
 3. Ange nummer och namn på rabattgruppen
 4. Klicka på Ok
 1. Klicka på Koppla radrabatter, för rabattgruppen
 2. Klicka på NY RADRABATT
 3. Ange önskad rabattsats i fältet Radrabatt i % och minsta antal
 4. Klicka på OK.

Kopplar du nu rabattgruppen till en eller flera kunder kommer de att ges rabatt på hela sortimentet. Rabatten kan givetvis ändras vid faktureringstillfället.

Volymrabatter och Stafflade rabatter

Vill du att rabatten bara ska ges vid en viss volym på beställningen kan du ange en lägsta kvantitet när du lägger in radrabatten.

Du kan även ange flera radrabatter med olika volymgränser och på så vis bygga upp en stafflad rabattstruktur.

Sortimentsstyrd rabatt

Vill du att rabatten bara ska ges för delar av sortimentet kopplar du radrabatten till en Artikelrabattgrupp. Du måste då först skapa artikelrabattgruppen och koppla den till den del av sortimentet som berörs. Det gör du såhär:

 1. Lager > Artikelrabattgrupper
 2. Klicka på NY ARTIKELRABATTGRUPP
 3. Ange nummer och namn på artikelrabattgruppen
 4. Klicka på Ok

Nu kan du koppla artikelrabattgruppen till de artiklar som omfattas av rabattstrukturen. Det gör du såhär:

- Lager > Artiklar

 1. Klicka på Redigera
 2. Gå in på Lager fliken i artikeln
 3. Ange artikelrabattgruppens nummer i fältet Artikelrabattgrupp
 4. Klicka på SPARA

Efter att artikelrabattgrupper skapats kan du koppla dem till radrabatter i rabattgrupperna. Då kommer den angivna rabattsatsen bara att slå igenom för de artiklar som ingår i artikelrabattgruppen.

Vill du upp till toppen av artikeln igen, eller vill du tillbaka och läsa mer om ämnet?
Till toppen av sidan
Tillbaka till Lager och inköp
Tillbaka till ämnet och läs mer om hur du kommer igång med e-conomic

Ytterligare hjälp?

Ibland upplever vi, att ni kära kunder, känner till detaljer i programmet som vi Supporten inte själva har tänkt på.

Sitter du på ett riktigt bra ”tips eller trick”, eller har en fråga om programmet, så tveka inte att skicka oss ett mail på info@e-conomic.se.

tillaggsmodul/rabattgrupp · Senast uppdaterad: 2015/09/25 17:06 (extern redigering)
e-conomic sverige ab